Browsing Category

Tôi Yêu Cuộc Sống

Nhận biết nước nhiễm florua gây ung thư

Hàm lượng florua trong nguồn nước sinh hoạt hàng ngày được quy định nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe của người dùng, đồng thời cải thiện tình trạng răng. Một số nơi có nồng độ florua quá thấp sẽ dẫn đến florua hóa nguồn nước, tức là các chuyên…